Thông tin chuyển khoản

Thông tin chuyển khoản

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Tên tài khoản : Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng Không và Du Lịch HD Việt Nam
Số tài khoản : 0041000812838
  Hồ Chí Minh

 

Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank
Tên tài khoản : Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng Không và Du Lịch HD Việt Nam
Số tài khoản : 060147900433
  Hồ Chí Minh

 

Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB
Tên tài khoản : Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Số tài khoản : 28888776
Chi Nhánh Phòng giao dịch Bình Tiên